Dokumenti
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju
28.02.2023.
Finansijski plan Zavoda za planiranje,projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za 2023.godinu
30.01.2023.
Program rada Zavoda za planiranje,projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za 2023.godinu
30.01.2023.
Izmjena zakona o planiranju,projektovanju i razvoju Brčko distrikta BiH 23.06.2022.
11.08.2022.
ODLUKA O IZMJENAMA STATUTA ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
01.08.2022.
PROGRAM RADA I RAZVOJA ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE
10.05.2022.
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o etičkom kodeksu Zavoda
09.05.2022.
Pravilnik o etičkom kodeksu uposlenika Zavoda
29.04.2022.
Pravilnik o radu
29.04.2022.
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o zapošljavanju
29.04.2022.
Izmjena pravilnika o zapošljavanju
29.04.2022.
Pravilnik o zapošljavanju
29.04.2022.
Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji sistematizaciji s analitičkom procjenom poslova i radnih zadataka
29.04.2022.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji sistematizaciji s analitičkom procjenom poslova i radnih zadataka
29.04.2022.
ELABORAT O DRUŠTVENO-EKONOMSKOJ OPRAVDANOSTI OSNIVANJA ZAVODA ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU BRČKO DISTRIKTA BiH
19.04.2022.
ANALIZA UPRAVLJANJA PLANIRANJEM RAZVOJA PROSTORNIM PLANIRANJEM KAPITALNIM ULAGANJIMA I JAVNOM IMOVINOM U BRČKO DISTRIKTU BIH
19.04.2022.
Izmjena zakona o planiranju, projektovanju i razvoju Brčko distrikta BiH, 10.03.2021.
20.12.2021.
Izmjena zakona o planiranju, projektovanju i razvoju Brčko distrikta BiH, 17.06.2020.
20.12.2021.
Izmjena i dopuna zakona o planiranju, projektovanju i razvoju Brčko distrikta BiH, 18.12.2019.
20.12.2021.
Izmjena i dopuna zakona o planiranju, projektovanju i razvoju Brčko distrikta BiH, 11.09.2019.
20.12.2021.
Zakon o planiranju, projektovanju i razvoju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, 24.04.2019.
17.12.2021.
Statut zavoda
16.12.2021.