Odluke o pokretanju
Nabavka usluge-Poštanske i kururske usluge
18.01.2024.
Nabavka usluga-Usluge smještaja za službeni put
18.01.2024.
Nabavka usluga-Usluge hotela restorana i trgovine na malo
18.01.2024.
Nabavka roba-Kancelarijske potrepštine
29.08.2023.
Nabavka usluga-Računovodstvene usluge
01.02.2023.
Nabavka usluga-Usluge stručnog obrazovanja-usluge obrazovanja i osposobljavanja
01.02.2023.
Nabavka usluga-Usluge hotelskog smještaja
01.02.2023.
Nabavka usluga-Pravne usluge
01.02.2023.
Nabavka usluga-Usluge hotela restorana i trgovine na malo
01.02.2023.
Nabavka robe-Nabavka reklamnog materijala i poklona
12.12.2022.
Nabavka robe-Programski paketi i informacioni sistemi
09.12.2022.
Nabavka robe-Terensko vozilo
08.12.2022.
Nabavka robe-Nabavka reklamnog materijala i poklona-paketići
05.12.2022.
Nabavka usluga-Usluge izrade natpisa
05.12.2022.
Nabavka roba-Računarska oprema i potrepštine
02.12.2022.
Nabavka robe-Reklamni materijal i pokloni-vijenac
01.12.2022.
Nabavka roba-Kancelarijski i kompjuterski uređaji oprema i potrepštine osim najmeštaja i paketa programske podrške(računari)
28.11.2022.
Nabavka roba-Računarska oprema i potrepštine
15.11.2022.
Nabavka roba-Kancelarijske potrepštine
04.11.2022.
Nabavka usluga-Usluge opravki i održavanje vozila (usluge pranja i eventualnih popravki)-redovan servis
31.10.2022.
Nabavka usluga-Usluge osiguranja vozila-kasko osiguranje
24.10.2022.
Nabavka usluga-Usluge obaveznog osiguranja i tehničkog pregleda motornog vozila(registracija motornog vozila)
18.10.2022.
Nabavka roba-Kancelarijski i kompjuterski uređaji oprema i potrepštine osim najmeštaja i paketa programske podrške(radni računari)
18.10.2022.
Nabavka roba-Kuhinjska oprema
07.10.2022.
Nabavka roba-Reklamni materijal i pokloni
06.10.2022.
Nabavka roba-Proizvodi rasadničarstva i povrtlarstva
22.09.2022.
Nabavka roba-Stolice
07.09.2022.
Nabavka roba-Pločasti namještaj
31.08.2022.
Nabavka roba-Telefonski aparati(fiksni telefon)
31.08.2022.
Nabavka usluga-Usluga javnog informisanja i odnosa s javnošću
18.08.2022.
Nabavka roba-Diktafon
11.08.2022.
Nabavka roba-Telefonski aparati(fiksni telefon)
11.08.2022.
Nabavka usluga-Arhitektonske građevinske tehničke i inspekcijske usluge
21.07.2022.
Nabavka usluga-Popravak i održavanje vozila
18.07.2022.
Nabavka roba-Optički instrumenti-projektor
13.07.2022.
Nabavka roba-Optički instrumenti-fotoaparat
13.07.2022.
Nabavka roba-Materijal za opravku i održavanje zgrada
20.06.2022.
ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE BANKARSKE USLUGE
08.06.2022.
Nabavka usluga-Bankarske usluge
27.05.2022.
Nabavka roba materijal za čišćenje
18.05.2022.
Nabavka Dizel goriva
14.04.2022.
Nabavka usluga opravki i održavanja vozila
12.04.2022.
Nabavka usluga opravki i održavanja opreme
06.04.2022.
Nabavka usluga-Knjigovezačke usluge i usluge završne obrade knjiga
21.03.2022.
Nabavka usluga-Bankarske usluge
16.03.2022.
Nabavka usluga-Bankarske usluge
16.03.2022.
Nabavka usluga-Bankarske usluge
16.03.2022.
Nabavka usluga opravki i održavanja opreme-sanacija kvarova
14.03.2022.
Nabavka roba reklamnog materijala i poklona
07.03.2022.
Nabavka usluga-Usluga informacione tehnologije web hosting
04.03.2022.
Nabavka usluga osiguranja radnika
02.03.2022.
Nabavka usluga pranja vozila
02.03.2022.
Nabavka poštanskih i kurirskih usluga
23.02.2022.
Nabavka Dizel goriva
22.02.2022.
Nabavka usluga pranja vozila
22.02.2022.
Nabavka roba materijala za popravku i održavanje opreme
21.02.2022.