Odluke o izboru
Nabavka usluga-Usluge oglašavanja
16.05.2024.
Nabavka usluga-Usluge oglašavanja
14.05.2024.
Nabavka usluga-Usluge oglašavanja
14.05.2024.
Nabavka usluge-Usluge izrade natpisnih pločica
13.05.2024.
Nabavka usluga-Usluge oglašavanja
09.05.2024.
Nabavka usluga-Usluge oglašavanja
29.04.2024.
Nabavka usluga-Usluge oglašavanja
29.04.2024.
Nabavka usluga-Usluge opravki i održavanje vozila-redovan servis
20.02.2024.
Nabavka usluga-Poštanske i kurirske usluge
19.02.2024.
Nabavka usluga-Tehnički pregled i registracija motornog vozila
16.02.2024.
Nabavka usluge-Usluge osiguranja vozila(obavezno i kasko)
16.02.2024.
Nabavka usluga-Usluge osiguranja vozila(obavezno i kasko)
15.02.2024.
Nabavka usluga-Pretplatničke usluge
13.02.2024.
Nabavka usluga-Osiguranje radnika
13.02.2024.
Nabavka usluga-Usluge informacione tehnologije
13.02.2024.
Nabavka usluga-Usluge pranja i eventualnih popravki vozila
13.02.2024.
Nabavka usluga-Usluge mobilne telefonije
06.02.2024.
Nabavka usluga-Poštanske i telekekomunikacione usluge
06.02.2024.
Nabavka usluga-Usluge interneta
06.02.2024.
Nabavka usluga-TV paket Biznis
06.02.2024.
Nabavka usluga-Pretplata na Službeni glasnik Brčko distrikta BiH
31.01.2024.
Nabavka usluga-Knjigovezačke usluge i usluge završne obrade knjiga
29.01.2024.
Nabavka usluga-Bankarske usluge
29.01.2024.
Nabavka usluga-Bankarske usluge
29.01.2024.
Nabavka usluga-Bankarske usluge
29.01.2024.
Nabavka roba-Dizel gorivo
25.01.2024.
Nabavka usluge-Nabavka reklamnog materijala
21.12.2023.
Nabavka robe-Nabavka novogodišnjih paketića
08.12.2023.
Nabavka roba-Alat za održavanja
08.12.2023.
Nabavka robe-Materijal za čišćenje i održavanje prostorija
06.12.2023.
Nabavka robe-Računarska oprema i potrepštine
06.12.2023.
Nabavka usluga-Usluge opravki i održavanje vozila
01.12.2023.
Nabavka usluga-Usluge popravki i održavanja opreme-sanacija kvarova
10.11.2023.
Nabavka robe-Kancelarijske potrepštine
02.11.2023.
Nabavka usluga-Usluga kasko osiguranja vozila
27.10.2023.
Nabavka usluga-Usluga tehničkog pregleda vozila
27.10.2023.
Nabavka usluga-Usluga obaveznog osiguranja
26.10.2023.
Nabavka roba-Kancelarijske potrepštine
24.10.2023.
Nabavka robe-Kancelarijske potrepštine
29.09.2023.
Nabavka robe-Kancelarijske potrepštine
29.09.2023.
Nabavka usluga-Usluga javnog informisanja i odnosa s javnošću
05.09.2023.
Nabavka robe-Stručna literatura
31.08.2023.
Nabavka usluga-Usluge opravki i održavanje vozila-redovan servis
21.08.2023.
Nabavka roba-Računarska oprema i potrepštine
08.08.2023.
Nabavka roba-Bas standardi i Eurokodovi
25.07.2023.
Nabavka usluga-Parkiranje-parking karta
18.07.2023.
Nabavka roba-Materijal za čišćenje
04.07.2023.
Nabavka robe-Stručna literatura
16.05.2023.
Nabavka usluga-TV paket Biznis
27.04.2023.
Nabavka roba-Telefonski aparati(fiksni telefon)
22.03.2023.
Nabavka roba-Radijska televizijska komunikacijska i srodna oprema
16.03.2023.
Nabavka roba-Materijal za popravku i održavanje opreme(rezervni dijelovi)
16.03.2023.
Nabavka roba-Telefonski aparati(fiksni telefon)
15.03.2023.
Nabavka usluga-Pretplatničke usluge
06.03.2023.
Nabavka usluge-Usluge informacione tehnologije web hosting
28.02.2023.
Nabavka usluga-Usluge pranja i eventualnih popravki vozila
24.02.2023.
Nabavka robe-Materijal za popravku i održavanje opreme(rezervni dijelovi)
22.02.2023.
Nabavka robe-Nabavka reklamnog materijala
20.02.2023.
Nabavka usluga-Usluge interneta
20.02.2023.
Nabavka usluga-Usluge osiguranja vozila(obavezno i kasko)
17.02.2023.
Nabavka usluga-Računovodstvene usluge
16.02.2023.
Nabavka usluga-Knjigovezačke usluge i usluge završne obrade knjiga
15.02.2023.
Nabavka usluga-Osiguranje radnika
15.02.2023.
Nabavka usluga-Pretplata na Službeni glasnik Brčko distrikta BiH
15.02.2023.
Nabavka roba-Dizel gorivo
09.02.2023.
Nabavka usluga-Bankarske usluge
08.02.2023.
Nabavka usluga-Bankarske usluge
07.02.2023.
Nabavka usluga-Usluge mobilne telefonije
07.02.2023.
Nabavka usluga-Poštanske i telekekomunikacione usluge
06.02.2023.
Nabavka usluga-Poštanske i kurirske usluge
06.02.2023.
Nabavka usluga-Bankarske usluge
02.02.2023.
Nabavka robe-Programski paketi i informacioni sistemi
26.01.2023.
Nabavka robe-Terensko vozilo
29.12.2022.
Nabavka roba-Kancelarijski i kompjuterski uređaji oprema i potrepštine osim najmeštaja i paketa programske podrške(računari)
16.12.2022.
Nabavka robe-Nabavka reklamnog materijala i poklona
16.12.2022.
Nabavka usluga-Usluge izrade natpisa
12.12.2022.
Nabavka robe-Nabavka reklamnog materijala i poklona-paketići
12.12.2022.
Nabavka robe-Računarska oprema i potrepštine
07.12.2022.
Nabavka roba-Reklamni materijal i pokloni-vijenac
06.12.2022.
Nabavka roba-Kancelarijske potrepštine
02.12.2022.
Nabavka roba-Kuhinjska oprema
10.11.2022.
Nabavka usluga-Usluge opravki i održavanje vozila-redovan servis
04.11.2022.
Odluka o izmjeni Odluke-Nabavka usluga-Usluge obaveznog osiguranja i tehničkog pregleda motronog vozila (registracija motornog vozila)
27.10.2022.
Nabavka usluga-Usluga obaveznog osiguranja i tehničkog pregleda motornog vozila (registracija motornog vozila)
26.10.2022.
Nabavka usluga-Usluga osiguranja vozila-kasko osiguranje
26.10.2022.
Nabavka roba-Reklamni materijal i pokloni
10.10.2022.
Nabavka roba-Proizvodi rasadničarstva i povrtlarstva
27.09.2022.
Nabavka roba-Stolice
16.09.2022.
Nabavka roba-Pločasti namještaj
09.09.2022.
Nabavka roba-Telefonski aparati(fiksni telefon)
08.09.2022.
Nabavka roba-Diktafon
29.08.2022.
Nabavka usluga-Usluga javnog informisanja i odnosa s javnošću
22.08.2022.
Nabavka usluga-Arhitektonske građevinske tehničke i inspekcijske usluge
26.07.2022.
Nabavka roba-Optički instrument-projektor
26.07.2022.
Nabavka usluga-Popravak i održavanje vozila
26.07.2022.
Nabavka roba-Optički instrument-fotoaparat
21.07.2022.
Nabavka roba-Materijal za opravku i održavanje zgrada
24.06.2022.
Nabavka usluga-Bankarske usluge
14.06.2022.
Nabavka roba materijal za čišćenje
30.05.2022.
Nabavka Dizel goriva
21.04.2022.
Nabavka usluga opravki i održavanja vozila
20.04.2022.
Nabavka usluga opravki i održavanja opreme
12.04.2022.
Nabavka usluga-Bankarske usluge
29.03.2022.
Nabavka usluga-Bankarske usluge
29.03.2022.
Nabavka usluga-Bankarske usluge
29.03.2022.
Nabavka usluga-Knjigovezačke usluge i usluge završne obrade knjiga
28.03.2022.
Nabavka usluga opravki i održavanja opreme-sanacija kvarova
21.03.2022.
Nabavka roba reklamnog materijala i poklona
11.03.2022.
Nabavka usluga osiguranja radnika
11.03.2022.
Nabavka usluga pranja vozila
09.03.2022.
Nabavka usluga-Usluga informacione tehnologije web hostinga
09.03.2022.
Nabavka poštanskih i kurirskih usluga
02.03.2022.
Nabavka Dizel goriva
28.02.2022.
Nabavka roba materijala za popravku i održavanje opreme
28.02.2022.