Ostale odluke
ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE USLUGA-USLUGE OGLAŠAVANJA
13.05.2024.
ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE USLUGA-TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA MOTORNOG VOZILA
15.02.2024.
ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE USLUGA-TV PAKET BIZNIS
24.01.2024.
ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE USLUGA-USLUGE MOBILNE TELEFONIJE
24.01.2024.
ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE USLUGA-POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIONE USLUGE
24.01.2024.
ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE-USLUGE INTERNETA
24.01.2024.
OBAVJEŠTENJE
17.01.2024.
ODLUKA O OTKAZIVANJU JAVNE NABAVKE-NABAVКA REKLAMNOG MATERIJALA
29.12.2023.
ODLUKA O OTKAZIVANJU JAVNE NABAVKE-STRUČNA LITERATURA
21.07.2023.
ODLUKA O IZUZIMANJU OD PRIMJENE POSTUPKA JAVNE NABAVKE
30.05.2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE USLUGA-TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA MOTORNIH VOZILA
16.02.2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE USLUGA-USLUGE PRANJA I EVENTUALNIH POPRAVKI VOZILA
16.02.2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE USLUGA-USLUGE INTERNETA
14.02.2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE ROBA-PROGRAMSKI PAKETI I INFORMACIONI SISTEMI
19.01.2023.
ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE ROBA-RAČUNARSKA OPREMA I POTREPŠTINE
25.11.2022.
ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE ROBA-KANCELARIJSKI I KOMPJUTERSKU UREĐAJI OPREMA I POTREBŠTINE OSIM NAMJEŠTAJA I PAKETA PROGRAMSKE PODRŠKE(RADNI RAČUNARI)
14.11.2022.
ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE ROBA-TELEFONSKI APARATI
29.08.2022.
ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE BANKARSKIH USLUGA
07.06.2022.
ODLUKA O OTKAZIVANJU JAVNE NABAVKE USLUGA-BANKARSKE USLUGE
27.05.2022.
ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNE NABAVKE USLUGA-NABAVKA USLUGA PRANJA VOZILA
02.03.2022.