Sektor za izradu investiciono–tehničke dokumentacije, nadzor i koordinaciju realizacije projekata