ZAPOČEO JAVNI UVID U NACRTE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
ponedjeljak, 21.11.2022.

Građani Brčko distrikta BiH od 18. 11. 2022. imaju priliku na javne uvide u prostorno plansku dokumentaciju: Izmjena i dopuna Prostornog plana 2007-2017, Regulacioni plan Ficibajer i Urbanistički projekt Ciglane. Javni uvid će trajati do 19. 12. 2022. godine, a održava se u holu Doma kulture u Brčkom i to svakim radnim danom od 08:30 do 14:30 sati. Javne rasprave o prostorno – planskoj dokumentaciji su zakazane za 05. 12. 2022. u Domu kulture u Brčkom, za Nacrt Regulacionog plana Ficibajer u 10:00, i Nacrt Urbanističkog projekta Ciglane u 13:00 sati, te 07. 12. 2022. u 10:00 sati o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostornog plana. U datim terminima svi mogu da ostvare uvid u predložene nacrte planova te dati primjedbe i prijedloge na iste, a sve dodatne informacije mogu dobiti od Odjela za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove.