Javna rasprava o nacrtu Izmjena dijela Izmjena regulacionog plana dijela stambenog naselja „Mujkići II„ u Brčko distriktu BiH
srijeda, 19.07.2023.

Nacrt plana izložen je na javni uvid od 3.7.2023. godine do 2. 8.2023. godine, u holu Doma kulture Brčko od 8:30 do 14:30 sati, svakim radnim danom.

Javna rasprava o nacrtu Izmjena dijela Izmjena regulacionog plana dijela stambenog naselja ''Mujkići II'' u Brčko distriktu BiH, održati će se 21.7. 2023. godine, u sali Doma kulture Brčko, sa početkom u 10:00 sati.