U Zavodu održan sastanak u vezi trasa autoputa
srijeda, 20.04.2022.

Na osnovu akta Gradonačelnika Brčko distrikta BiH upućenom Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj, 14. 04. 2022. održan je radni sastanak sa predstavnicima JP Autoputevi RS, JP Autoceste FBiH te “IG” Banja Luka u vezi s trasama autoputa kroz Brčko distrikt BiH kako bi se na stručnom nivou održala rasprava o budućim trasama autoputeva koje bi prolazile kroz Brčko distrikt BiH.

Prisutnima su prezentovane trase autoputa, kao i stav Vlade Brčko distrikta BiH kako bi se iznašlo najpovoljnije rješenje po pitanju istih. Nakon razmatranja prijedloga i sugestija svih zainteresovanih strana, dogovoreno je da Zavod učesnicima dostavi katastarske podloge za dio trase autoputa Beograd – Sarajevo, i daju prijedlog novih trasa autoputeva kroz Brčko distrikt BiH uz poštivanje struke, ekonomskih, ekoloških, saobraćajnih i tehničkih parametara uz poštivanje stava predstavnika vlasti Brčko distrikta BiH.

Nakon toga dogovoreno je da se opet održi sastanak na kojem bi se usaglasili prijedlozi, kako bi se od strane nadležnih organa usvojili kao najpovoljnija rješenja za trase autoputa Beograd – Sarajevo i autoputa Orašje – Tuzla, a sve u skladu sa zahtjevima vlasti i stručnim dokazima predloženih rješenja.