Završen idejni projekat kompleksa Autobuske stanice Brčko
srijeda, 20.04.2022.

Na osnovu zahtjeva Vlade Brčko distrikta BiH i u skladu sa Projektnim zadatkom urađenim od strane Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH u martu 2022. godine izradio je Idejni projekat kompleksa Autobuske stanice u Brčkom, na lokaciji Novo Brčko, na mjestu postojeće Autobuske stanice.

Potreba za izgradnjom savremene autobuske stanice u Brčkom datira još iz 80-tih godina prošlog vijeka, kada su od strane Instituta za saobraćaj u Sarajevu izvršene obimne analize i urađene studije na temu organizacije javnog prevoza i ekonomske opravdanosti izgradnje kompleksa autobuske stanice.

Postojeća Autobuska stanica u Brčkom, koja je izgrađena kao privremeno rješenje i puštena u upotrebu 1999. godine, sadrži montažni objekat-biletarnicu i privremenu nadstrešnicu, bez osnovnih sadržaja koji moraju da prate objekte ovakve vrste u skladu sa važećim propisima i savremenim potrebama korisnika javnog prevoza. Postojeći objekti i prateća infrastruktura su zbog neadekvatnog održavanja u jako lošem stanju i ne ispunjavaju ni minimum potreba korisnika javnog prevoza, te narušavaju izgled ambijenta u kome se nalaze.

Idejnim projektom kompleksa Autobuske stanice planirana je izgradnja objekata na urbanističkoj parceli površine 9 460 m2. Kompleks Autobuske stanice u organizacionom smislu sadrži glavni objekat autobuske stanice sa pratećim sadržajima, uključujući i komercijalne, te površine planirane za interni i stacionirani saobraćaj: prostor za dolazne perone, prostor za odlazne perone, parking za autobuse, javni parking prostor, stajalište za javni gradski prevoz, taxi stajalište, te otvorene javne prostore (stanični trg, šetalište-promenada), uređene javne i zelene površine.

Glavni objekat Autobuske stanice projektovan je u dva nivoa, podrum i prizemlje, prostorno i funkcionalno riješen u okviru kompaktne smaknute osnove, pokriven skrivenim kosim krovom, sa naglašenom konstrukcijom nadstrešnica iznad otvorenih prostora i izraženim savremenim elementima u skladu sa namjenom i funkcijom objekta.

Idejnim projektom predložena je izgradnja modernog i funkcionalnog kompleksa Autobuske stanice, koji će u potpunosti zadovoljiti potrebe korisnika ovog vida prevoza, te činiti prostornu i funkcionalnu cjelinu sa postojećim objektom Željezničke stanice u neposrednoj blizini.

Kako bi nova Autobuska stanica trebala izgledati, može se vidjeti u video prilogu.